Historia Koła

Do roku 1964 w Nidzicy istniało Koło Łowieckie "Puchacz", skupiające w swych szeregach ówczesnych nemrodów z miasta i powiatu. Po sezonie łowieckim 1963-64 koło to zostało rozwiązane. Jedenastu myśliwych rozpoczęło starania, których efektem było utworzenie nowego koła łowieckiego. W dniu 16 września 1964 członkowie-założyciele zwrócili się do Powiatowej Rady Łowieckiej o zatwierdzenie projektu statutu nowego koła, która pismem z dnia 5 października 1964 statut zatwierdziła i tę datę przyjmuje się jakorozpoczęcie istnienia Koła Łowieckiego "CIETRZEW"  w Nidzicy. Członkami założycielami byli koledzy: Henryk Baran, Jan Denis, Gerhard Kasprzyński, Franciszek Kuniński, Mieczysław Kurzawa, Franciszek Langowski, Kazimierz Ludwiczewski, Eugeniusz Majorowski, Czesław Owczarek, Jan Ślusarski, Tadeusz Toczyński. W październiku grono członków koła zwiększyło się o kolejnych pięciu myśliwych.Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu wybrano władze Koła. W skład pierwszego Zarządu Koła weszli koledzy: Czesław Owczarek jako prezes Władysław Cichocki jako wiceprezes Tadeusz Toczyski jako łowczy Franciszek Kuniński jako sekretarz Jan Denis jako skarbnik W tamtym okresie Koło dzierżawiło trzy obwody łowieckie, ich powierzchnia wynosiła 20444 ha. Były to te same obwody na których gospodarujemy do dziś, jednak ich granice przebiegały inaczej. W skład obwodu nr 321 "Muszaki" wchodziła część nieistniejącego już poligonu wojskowego, gdzie licznie występował cietrzew. Od tego, dziś już bardzo rzadkiego ptaka członkowie - założyciele obrali nazwę koła. W latach 90-tych w znacznym stopniu zmieniły się granice tego obwodu - część południowo-wschodnią przejęło inne koło, przejęto natomiast część terenu z obwodu wyłączonego Nadleśnictwa Nidzica. Obwód 302 "Bujaki" również był znacznie większy niż obecnie. Najmniej w ciągu minionych czterdziestu lat zmieniły się granice obwodu nr 341 "Kozłowo", który jeszcze do niedawna słynął z dużego stanu zajęcy. W roku 1975 w wyniku korekty obwodów Koło utraciło 4958 ha obwodów. Łączan ich powierzchnia wynosiła wówczas 16737 ha. Nadano również obwodom numery, które obowiązują do dziś: 302 Bujaki, 321 Muszaki, 341 Kozłowo.

Dla Członków