Charakterystyka obwodów

 

Obwód 164 "Bujaki"

Granice obwodu przebiegają drogą od wsi Łyny przez Dobrzyń do Frąknowa, dalej drogą krajową nr 7 do Waplewa, od mostu rzeką Marózką do mostu na drodze gruntowej Maróz-Żelazno. Dalej granica obwodu biegnie ta właśnie drogą do Żelazna i drogą do Łyny poprzez Bolejny i Wólkę Orłowską. Powierzchnia obwodu wynosi obecnie 4293ha.

 

 

Obwód 172 "Muszaki"

Granica obwodu przebiega od Muszak linią kolejową do przejazdu w pobliżu wsi Bartoszki, dalej drogą gruntową do tej wsi. Od Bartoszek drogą asfaltową przez Grzegórzki, Magdaleniec do Piotrowic, następnie dawną granicą Prus do drogi Muszaki-Janowo (w pobliżu wsi Zawady) i tą drogą do Muszak. Od roku 1997, kiedy miała miejsce zmiana granic obwodu, jego powierzchnia wynosi 3476ha, w tym leśna 2250.

 

 

Obwód 182 "Kozłowo"

Granice obwodu przebiegają od Kozłowa przez stację PKP Kozłowo do wsi Pielgrzymowo, drogą asfaltową do wsi Zaborowo, dalej do Ważyn. Stąd do Bartek, dalej do Krokowa, następnie granicą woj. mazowieckiego do Purgałek, od mostu rzeką Nidą do miejsca gdzie wpada do niej Szkotówka, tą do szosy Kozłowo-Działdowo i szosą do Kozłowa.

Dla Członków